Публічний договір

Публічний договір Goodwin

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

купівлі-продажу товарів 

 

Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх покупців без надання будь-яких переваг одному покупцю перед іншим щодо його укладання. 

Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати, доставки, повернення товару, відповідальності за недобросовісне виконання своїх зобов’язань за цим договором, а також усі інші умови цього договору. 

Цей договір укладається шляхом пропозиції Продавця укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) Покупцем.

Цей договір, розміщений на сайті Продавця https://goodwin.ua/ є публічною пропозицією (офертою) Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару. 

 

Покупець зобов’язується до моменту укладення цього Договору ознайомитися з його змістом. Пропозиція укласти договір вважається прийнятою покупцем (акцептованою) і цей Договір вважається укладеним з моменту виставлення Продавцем Покупцю рахунку на оплату Товару.

 1. Визначення термінів

 

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем цей публічний договір купівлі-продажу Товару (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цьому Договорі.

 

1.2. Товар – блоки віконні та/або дверні з ПВХ, та/або склопакети.

 

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, громадянин України, яка досягла 18-річного віку та подала засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або в інший спосіб, передбачений Порядком, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381, заяву та є власником (співвласником) пошкодженого об’єкта, право власності якого підтверджено, а також будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, громадянин України, який має намір купити Товар за рахунок власних коштів.

 

1.4. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД ВІН XXI» (ідентифікаційний код 34016825), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Овочева, б. 1А.


 1. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. 

2.2. Датою укладення цього Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата виставлення Продавцем Покупцю рахунку на оплату Товару. Здійсненням оплати згідно рахунком на оплату Покупець підтверджує, що йому зрозумілі та він повністю приймає умови цього Договору.

 1. Оформлення Замовлення

3.1. Поставка Товару за цим Договором здійснюється за замовленням Покупця, яке Покупець може оформити у будь який зручний для нього спосіб: 

або за адресою місто Харків, Загородній в’їзд, б. 22  (офіс Продавця), 

або шляхом звернення за телефонами, розміщеними на сайті Продавця https://goodwin.ua/

або шляхом відправлення повідомлення на електронну пошту, вказану на сайті Продавця https://goodwin.ua/

або в будь-якій авторизованій точці продажу Товару Продавця, поміченій офіційним синьо-помаранчевим товарним знаком Продавця «Goodwin».. 

 

3.2. При оформленні замовлення Покупець та Продавець узгоджують дані Покупця, засоби зв’язку, номери телефонів, адресу електронної пошти, адресу встановлення (монтажу), а також технічні характеристики (розміри, колір, комплектацію, фурнітуру, тощо) Товару, на підставі яких формується Попередній рахунок на оплату, який виставляється Продавцем Покупцю, і має бути оплачений Покупцем протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту його виставлення.

Покупець розуміє, що сума, зазначена в рахунку, може бути збільшена після здійснення Продавцем реальних замірів монтажних отворів і Покупець зобов’язується доплатити вартість Товару на умовах, викладених в цьому договорі.

 

3.3. Продавець має право відмовитися від прийняття замовлення від Покупця у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

  
3.4. Продавець гарантує, що Товар, який постачається за цим договором, не знаходиться під заставою, під арештом,  під забороною на продаж чи під будь-яким обтяженням. 

 

3.5. Продавець є виробником Товару.

 

3.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. 


3.7. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

 
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього Договору; 


б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий. 

 

 1. Ціна і порядок оплати

 

4.1 Попередня ціна Товару узгоджується між Продавцем та Покупцем в момент оформлення замовлення. В момент оформлення замовлення Продавець виставляє Покупцю Попередній рахунок на оплату.

 

4.2. В ціну Товару включено вартість замірів монтажних отворів за адресою монтажу (встановлення), вартість Товару, вартість доставки (перевезення) Товару за адресою монтажу (встановлення), вартість тари (упаковки), вартість вантажно-розвантажувальних робіт, вартість робіт з монтажу (встановлення), вартість витратних матеріалів, використаних при монтажі (встановленні). Вартість робіт у улаштування укосів не входить до вартості Товару. Продавець не здійснює будь-які роботи з улаштування укосів.

 

4.3 Порядок оплати за цим договором – 100 % передоплата. Покупець зобов’язується оплатити Попередній рахунок на оплату, який виставляється Продавцем Покупцю в момент оформлення замовлення, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту його виставлення.

 

4.4. Після отримання передоплати Продавець здійснює в порядку, визначеному розділом 5 «Порядок виконання замовлення» цього договору, заміри монтажних отворів за адресою встановлення (монтажу). Після цього формується остаточний рахунок на оплату згідно з фактичними замірами. Покупець розуміє, що ціна, зазначена в остаточному рахунку на оплату, може бути збільшена і зобов’язується здійснити доплату (оплатити різницю між сумами, зазначеними в попередньому та остаточному рахунках) протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту виставлення остаточного рахунку.

 

4.5. У випадку не здійснення Покупцем оплати в порядку та строк, зазначений в п. 4.3, та/або не здійснення Покупцем доплати в порядку та строк, зазначений в п. 4.4, Продавець залишає за собою право вважати, що Покупець відмовився від цього договору та має право відмовитись від виконання своїх зобов’язань за цим договором, а договір вважається розірваним. 

 

4.6. Якщо Покупець не здійснить доплату згідно з умовами п. 4.4, сума передоплати підлягає поверненню Покупцю за його письмовим зверненням протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання Продавцем такого письмового звернення, в якому мають бути зазначені прізвище, ім’я та по-батькові Покупця, ідентифікаційний код та банківські реквізити для перерахування грошей.

В такому ж порядку здійснюється повернення різниці у випадку, якщо в остаточному рахунку на оплату, виставленому за результатами замірів монтажних отворів, ціна Товару буде меншою, ніж в попередньому рахунку.

 

4.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Продавця, зазначений в рахунку на оплату. 


4.8. Оплата за Товар здійснюється у гривні України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця, зазначений в рахунку на оплату. 

 

 1. Порядок виконання замовлення

 

5.1. Продавець приступає до виконання зобов’язань за цим договором тільки після отримання передоплати в порядку, визначеному в розділі 4 «Ціна і порядок оплати» цього договору.

 

5.2. В строк не більше 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання (зарахування на рахунок Продавця) передоплати за попереднім рахунком Продавець направляє за адресою встановлення (монтажу) фахівця для здійснення замірів монтажних отворів. Покупець зобов’язаний бути присутнім особисто під час проведення замірів. Дату та час проведення замірів Продавець та Покупець узгоджують усно або письмово з використанням номерів телефонів, месенджерів, електронної пошти та у спосіб, визначений ними в момент оформлення замовлення. Про неможливість забезпечити заміри в узгоджений день та час Покупець має повідомити Продавця не пізніше ніж за 24 години до узгодженого часу. 

Продавець не несе відповідальності за порушення строку, визначеного цим пунктом, у випадку, якщо Покупець не забезпечить йому можливість здійснення замірів у цей строк.

 

5.3. В момент здійснення замірів Покупець має право коригувати технічні характеристики (комплектацію, колір, фурнітуру, тощо).

 

5.4. За результатами замірів Продавець оформлює та виставляє Покупцю остаточний рахунок на оплату згідно з фактичними замірами. Доплата різниці Покупцем або повернення різниці Продавцем  після виставлення остаточного рахунку здіснюються в порядку, визначеному в розділі 4 «Ціна і порядок оплати» цього договору.

 

5.5. Продавець приступає до виготовлення Товару тільки після отримання доплати (різниці) згідно з остаточним рахунком. Товар, що виготовляється Продавцем за цим договором, є Товаром індивідуального виробництва і призначений виключно для використання Покупцем. Після виготовлення Товару Покупець не має права відмовитись від прийняття Товару належної якості. У випадку повної або часткової відмови від прийомки Товару належної якості, виготовленого (виробленого) Продавцем з метою виконання зобов’язань з поставки за  цим договором, 100% суми передоплати, перерахованої Покупцем, залишається в розпорядженні Продавця в якості компенсації Прямих збитків. 

Строк виготовлення і поставки Товару – не більше 20 (двадцяти) робочих днів з дати зарахування грошових коштів на рахунок Продавця в обсязі, визначеному в остаточному рахунку. Дострокова поставка можлива.

 

5.6. Покупець зобов’язаний бути присутнім особисто під час доставки Товару. Дату та час доставки Товару Продавець та Покупець узгоджують усно або письмово з використанням номерів телефонів, месенджерів, електронної пошти та у спосіб, визначений ними в момент оформлення замовлення. Про неможливість забезпечити прийом Товару в узгоджений день та час Покупець має повідомити Продавця не пізніше ніж за 24 години до узгодженого часу. 

Продавець не несе відповідальності за порушення строку, визначеного в п. 5.5, у випадку, якщо Покупець не забезпечить йому можливість приймання Товару у цей строк.

 

5.7. У випадку неповідомлення про неможливість прийняти Товар та відсутності Покупця (його уповноваженого представника) в місці доставки Продавець повертає Товар на склад до моменту письмового звернення Покупця про повторну поставку Товару. Дату та час повторної доставки Товару Продавець і Покупець узгоджують додатково, при цьому першочергове право вибору дати доставки та встановлення (монтажу) Товару залишається за Продавцем, який обирає цю дату з урахуванням свого виробничого графіку.

 

5.8. Поставка Товару здійснюється на умовах СРТ – «адреса встановлення (монтажу)» згідно з Інкотермс в редакції 2010 року з урахуванням особливостей внутрішньодержавних поставок. Доставка (перевезення) Товару, а також навантаження/вивантаження на транспортний засіб здійснюються силами та за рахунок Продавця. Вартість доставки (перевезення), навантаження/розвантаження включено до ціни Товару.

 

5.9. Роботи з встановлення (монтажу) виконуються в день доставки Товару. 

 

5.10. Покупець зобов’язується надати Продавцю доступ до місця встановлення (монтажу) Товару, а також можливість підключення монтажного інструменту Продавця до електромережі. У випадку відсутності можливості підключення до електромережі Продавець не несе відповідальність за неможливість виконання зобов’язань по встановленню (монтажу) Товару за цим договором.

 

5.11. Право власності на Товар та ризик випадкової загибелі переходять до Покупця з моменту фактичної передачі (поставки) Товару в місці поставки (за адресою встановлення (монтажу). 

 

5.12. Покупець зобов’язується забезпечити приймання Товару в місці поставки (за адресою встановлення (монтажу) особисто або уповноваженою особою Покупця з обов’язковим підписанням видаткової накладної. Покупець підписує видаткову накладну після виконання Продавцем робіт з встановлення (монтажу).

 

5.13. Товар вважається прийнятим за кількістю відповідно до кількості, зазначеної у відповідній видатковій накладній. Датою поставки є дата підписання Покупцем видаткової накладної.

 

5.14. Покупець зобов’язується підписати видаткову накладну в день поставки Товару належної якості або у випадку наявності претензій щодо якості Товару протягом 5 (п’яти) робочих днів надати Продавцю письмову вмотивовану відмову від її підписання. У випадку невиконання Покупцем вимог цього пункту видаткова накладна вважається підписаною Покупцем, а Товар вважається прийнятим без зауважень.

 

 1. Права та обов’язки Сторін

 

6.1. Продавець зобов’язаний: 

6.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця. 

6.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, а також під час виконання Замовлення Покупця.

6.2. Продавець має право: 

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, які набувають чинності з моменту їх публікації. 

 

6.3 Покупець зобов'язується: 

6.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору.

6.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця. 

 

 1. Якість, гарантії, претензії

 

7.1. Продавець гарантує, що якість Товару, що постачається за цим договором, відповідає ДСТУ EN 14351-1:2020. Якість Товару підтверджується Паспортом якості.

 

7.2. На Товар, що постачається за цим договором, встановлюються наступні гарантійні строки:

- працездатність механізмів відкривання – 5 років;

- герметичність склопакета – 5 років;

- незмінність кольору профілю – 5 років;

- на додаткове обладнання та механізми (механізми автоматичного відкривання/закривання стулок, електричні механізми відкривання/закривання стулок, електроприводи відкривання/закривання стулок, механізми дотягування стулок, провітрювачі, електронні датчики відкривання/закривання стулок, а також інші прилади, механізми, обладнання, які не входять до переліку матеріалів, конструкційних профілів і комплектуючих виробів, що використовуються для виготовлення блоків віконних та дверних із ПВХ, передбачених ДСТУ EN 14351-1:2020) – 1 рік.

 

7.3. Гарантійні строки починають обліковуватись з дати поставки.

 

7.4. Продавець не несе гарантійні зобов’язання у випадку, якщо

- наявні забруднення виробів будівельними сумішами, що виникли при виконанні будівельних робіт;

- дефекти виникли внаслідок порушення умов експлуатації Товару;

- дефекти виникли внаслідок механічного пошкодження, включаючи механічні пошкодження фурнітури, пов'язані з докладанням надзвичайних зусиль; 

- дефекти виникли внаслідок застосування їдких або хімічно активних речовин;

- дефекти виникли внаслідок впливу стихійних лих або інших зовнішніх чинників (повені, землетруси, пожежа, хімічно активні опади, руйнування або нестійкість будівель і тому подібне);

- в інших випадках, інформація про які знаходиться в публічному доступі на офіційному сайті Продавця goodwin.ua в розділі «Публічна інформація».

 

7.5. Для посвідчення факту і причин утворення  дефектів в період гарантійного строку, а також вирішення питання про їх усунення, Покупець зобов'язується впродовж п'яти календарних днів  з дня їх виявлення надіслати письмове повідомлення про виявлені дефекти на адресу Продавця і викликати уповноваженого представника Продавця для складання відповідного Рекламаційного акту. Виклик представника Продавця для складання рекламаційного акту є обов’язковим. Рекламаційний акт, складений без попереднього письмового повідомлення Продавця і без виклику представника Продавця є таким, що складений неналежним чином. При цьому Продавець звільняється від розгляду складеного таким чином рекламаційного акту без будь-яких наслідків для нього.

 

7.6. Продавець забезпечить явку свого представника за адресою, зазначеною Покупцем в повідомленні про виявлені дефекти, протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання письмового повідомлення від Покупця. У разі нез'явлення представника Продавця в зазначений строк, Покупець самостійно складає Рекламаційний акт і направляє один екземпляр Продавцю. Складений таким чином акт вважається складеним належним чином і розглядається Продавцем в строк не більше п’яти робочих днів з моменту отримання акту.

 

7.7. У випадку, якщо дефекти, виявлені в період гарантійного строку, виникли з вини Продавця, Покупець має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк, а Продавець зобов’язується усунути виявлені дефекти в строки, узгоджені сторонами.

 

7.8. Експлуатаційний догляд за Товаром, в тому числі, але не виключно, змащування, регулювання, підтягування, затягування, підкручування, тощо фурнітури, змащування гумових ущільнювачів, очистка дренажних отворів, не відноситься до гарантійних зобов’язань Продавця та виконується за заявкою Покупця за додаткову оплату.

 

7.9. Продавець попередив Покупця, а Покупець підтверджує, що він ознайомлений і розуміє вимоги ДБН В.2.6.-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» щодо дотримання коефіцієнту опору теплопередачі віконних та/або дверних блоків,  встановленого цим ДБН для І та ІІ температурних зон України. Також Продавець попередив, а Покупець підтверджує, що він ознайомлений і розуміє, що згідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 «Вікна та двері. Вимоги» при проведенні робіт з монтажу, а саме: примикань між стіною та віконними та/або дверним блоком, повинен застосовуватися з’єднувальний шов. У випадку недотримання Покупцем вищезгаданих ДБН та ДСТУ при визначенні технічних характеристик блоків віконних та/або дверних, Продавець не несе відповідальність за якість та гарантійний термін експлуатації Блоків. Блоки віконні та/або дверні з коефіцієнтом опору теплопередачі меншим, ніж визначений ДБН В.2.6.-31:2021, виготовляються та поставляються Продавцем тільки на вимогу Покупця. При цьому Продавець не несе відповідальності за невідповідність опору теплопередачі нормативу для відповідної температурної зони, а також невідповідність опору теплопередачі нормативу для відповідної температурної зони не є підставою для неприйняття Блоків з причин неналежної якості. 

 

 1. Повернення Товару


8.1. Покупець має право вимагати на його вибір або 1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми, або 2) заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця, товар виключно у випадку виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини Продавця, або фальсифікації товару.

8.2. Під істотним недоліком розуміється недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з наступних ознак: а) він взагалі не може бути усунутий; б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;

8.3. Під фальсифікованою продукцією розуміється продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знаку для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

8.4. Обов’язок довести (доказати) наявність  істотних недоліків, які виникли з вини Продавця та/або наявність факту фальсифікації товару покладається на Покупця. Покупець підтверджує наявність  істотних недоліків, які виникли з вини Продавця та/або наявність факту фальсифікації товару висновком експертизи, яку Покупець замовляє за власний рахунок в порядку та у строки, що встановлені законодавством. 

Вимога Покупця розглядається Продавцем виключно за умови надання Покупцем наступних документів:

1) висновок експертизи, 

2) розрахунковий документ, оформлений при покупці Товару,

3) видаткова накладна (оригінал), 

4) паспорт якості (оригінал).

 

8.5. Покупець, за навності  істотних недоліків, які виникли з вини Продавця, або наявності факту фальсифікації товару, має право пред'явити тільки одну з вимог, передбачених пунктом 8.1 цього Договору, на свій вибір.

8.6. У випадку, якщо Покупцем в порядку, передбаченому п. 8.4 цього Договору, доведено (доказано) наявність  істотних недоліків, які виникли з вини Продавця та/або наявність факту фальсифікації товару, Продавець задовольняє вимогу Покупця:

8.6.1. вимога про заміну Товару підлягає задоволенню протягом чотирнадцяти днів або в інший строк, встановлений за домовленістю сторін. Під час заміни товару з недоліками на товар належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

8.6.2. вимога про розірвання договору з поверненням грошей - гроші, сплачені за товар, повертаються Покупцю в строк, встановлений за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів з дати розірвання договору.

8.7. У випадку задоволення Продавцем вимоги Покупця, Покупець зобов’язується повернути Товар Продавцю, здійснити демонтаж та доставку Товару на склад Продавця власними силами.

8.8. Вимоги споживача, передбачені цим розділом Договору, не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування товаром або його зберігання. Покупець має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

8.9. За відсутності істотних недоліків та/або факту фальсифікації Товару розірвання договору з подальшим поверненням сплаченої за товар грошової суми та/або заміна товару на такий же товар або на аналогічний не здійснюються, Продавець виконує гарантійні зобов’язання шляхом безоплатного усунення недоліків товару в порядку, визначеному в розділі 7 «Якість, гарантії, претензії».

 

8.10. Товар, що постачається Продавцем покупцю за цим договором, є продукцією індивідуального виробництва, виготовлений за розмірами та технічними характеристиками Покупця і може використовуватись тільки Покупцем. Продавець не здійснює заміну Товару та/або не приймає до повернення та/або не повертає кошти у випадку поставки Товару належної якості.

 

 1. Відповідальність


9.1. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору. 

 

9.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам, якщо в процесі робіт з встановлення (монтажу) будуть виявлені будь-які конструктивні пошкодження та/або дефекти монтажних отворів, стін, стелі, інших елементів будівлі. 


9.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації, а також у випадках, передбачених цим Договором.


9.4. За відсутність в місці поставки, особи, уповноваженої Покупцем на приймання Товару та підписання видаткової накладної, або за неповернення на адресу Продавця підписаного належним чином оригіналу видаткової накладної, або за непідготовленість місця поставки до вивантаження Товару, або простій транспортного засобу Продавця в місці поставки більше ніж дві години по вині Покупця, Покупець сплачує Продавцю штраф в розмірі 5% вартості Товару.


9.5. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону. 

 

 1. Конфіденційність і захист персональних даних.

 

10.1. Надаючи свої персональні дані Продавцю, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. 

 

10.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

 

10.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


 1. Інші умови

11.1. Цей договір, викладений на 9 сторінках, укладено на території України і відповідно до чинного законодавства України. З усіх питань, прямо не оговорених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України. 

11.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

11.4. Цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, а також у випадку, передбаченому п. 4.5 цього Договору.

11.5. Підписанням цього договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з особливостями Товару, ознайомлений в повному обсязі з необхідною та достовірною інформацією про Товар, про властивості Товару, про правила та умови ефективної та безпечної експлуатації Товару. Інструкція з експлуатації знаходиться в публічному доступі на офіційному сайті Продавця goodwin.ua в розділі «Публічна інформація».

 

11.6. Підписанням цього договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з особливостями гарантійного обслуговування Товару та з випадками, які не є гарантійними. Зазначена інформація знаходиться в публічному доступі на офіційному сайті Продавця goodwin.ua в розділі «Публічна інформація».

 

11.7. Строк дії договору – до дати підписання Покупцем видаткової накладної на Товар. Гарантійні зобов’язання виконуються Продавцем не залежно від строку дії договору. 

 

 1. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ: 

 

ТОВ «ГУД ВІН XXI»

62495, Харківська обл., Харківський район, 

смт Васищеве, вул. Овочева 1А
КОД ЄДРПОУ 34016825
п/р UA143515330000026005060383071 

в ПАТ "ПРИВАТБАНК", м. Харків, МФО 351533
ІПН №340168220302